Tham quan nhà máy - An Huy Cheer-Our Medical Technology Co., Ltd.
trang_banner

Tham quan nhà máy

Triển lãm thương mại

triển lãm1
triển lãm2
triển lãm3
hình ảnh-1

Quá trình hoạt động

Quy trình vận hành3
Quy trình vận hành2
Quy trình vận hành1

Nghiên cứu và Phát triển Hình

Nghiên cứu và phát triển hình1
Nghiên cứu và phát triển hình2
Nghiên cứu và phát triển hình3

Thiết Bị Hình

7911.jpg_wh300
7911.jpg_wh300